13Juliol2024

Personal

CONVOCATORIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE CLASSE TERCERA SUBESCALA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS MUNICIPIS AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

Termini de Presentació: 3/6/2024

14/05/2024 Anunci de publicació de bases i convocatòria al DOGC núm. 9162 14052024
06/05/2024 Anunci de publicació de les bases i de la convocatòria
06/05/2024 Decret presidència aprovant les bases i convocatòria
06/05/2022 Model de sol·licitud editable

PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ DEFINITIVA D'UNA PLAÇA DE PEÓ-CONDUCTOR ( RLT 80 ) PER CONCURS OPOSICIÓ SEGONS L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2023

Termini de Presentació: 20 dies naturals a partir de l’anunci de publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC.

19/04/2024 Anunci convocatòria
19/04/2024 Decret presidencia aprovant bases i convocatòria
17/04/2024 Proposta del cap de personal
17/04/2022 Models de sol·licitud editables

CONVOCATORIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE CLASSE TERCERA SUBESCALA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS MUNICIPIS AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

02/04/2024 Decret de presidència declarant desert el procés i tancament expedient
02/04/2024 Anunci de publicitat del contingut de la prova escrita de la fase d’oposició amb els resultats
27/03/2024 Anunci de publicació acta núm. 3 del tribunal de baremació
25/03/2024 Anunci publicació acta núm 2 del tribunal d’aprovació contingut, puntuació i durada de la prova escrita
18/03/2024 Anunci de publicitat de l’acta de constitució del tribunal qualificador i convocatòria aspirants a la prova escrita
14/03/2024 Acta de constitució del tribunal qualificador

08/03/2024 Anunci d’aprovació definitiva d’admesos i exclosos, nomenament de tribunal qualificador i prova de català
02/02/2024 Bases i convocatòria
02/02/2022 Model de sol·licitud editable

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ URGENT PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE L’OFICINA COMARCAL DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DEL PALLARS JUSSÀ I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

12/03/2024 Anunci publicitat de la baremació
11/03/2024 Acta del tribunal de baremació del resultats
29/02/2024 Anunci de convocatòria aspirants a la prova escrita
27/02/2024 Acta de constitució del tribunal
21/02/2024 Anunci publicitat canvi de data de constitució del tribunal
16/02/2024 Anunci d’aprovació definitiva d’admesos i exclosos, nomenament de tribunal qualificador i data constitució del tribunal
26/01/2024 Anunci d’aprovació provisional d’admesos i exclosos
14/12/2023 Bases i convocatòria

MODEL DE SOL·LICITUD (INSTÀNCIA) DE PARTICIPACIÓ  EN LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER LA REDUCCIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL CONSELL  COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ SEGONS  DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE

Model de sol·licitud editable

BASES I LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DEL CONSELL COMARCAL, D’UN/A TÈCNIC/A ARXIVER/A PER L’ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL EN LA MODALITAT D’INTERINITAT I FINS A LA COBERTURA REGLAMENTÀRIA DE LA PLAÇA I ESTABLIMENT D’UNA BORSA DE TREBALL

08/07/2022 Llistat relació d'aprovats i proposta de nomenament
30/06/2022 Llistat definitiu d’admesos i exclosos
14/06/2022 Llistat provisional d’admesos i exclosos 
03/05/2022 Bases i convocatòria
03/05/2022 Model de sol·licitud editable

BASES I LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS-OPOSICIÓ PER PROVEIR INTERINAMENT EL LLOC DE TREBALL DE SECRETÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ FINS A LA COBERTURA REGLAMENTÀRIA DE LA PLAÇA, RESERVADA A FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL I ESTABLIMENT D’UNA BORSA DE TREBALL

27/05/2022 Nomenament
10/05/2022 Relació d'aprovats i proposta de nomenament
22/04/2022 Llistat definitiu d’admesos i exclosos

05/04/2022 Llistat provisional d’admesos i exclosos

01/03/2022 Bases i convocatòria

 

BASES I LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A EN CONTRACTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL EN LA MODALITAT D’INTERINITAT FINS A LA COBERTURA REGLAMENTÀRIA DE LA PLAÇA I ESTABLIMENT D’UNA BORSA DE TREBALL

20/01/2022 Llistat provisional d’admesos i exclosos
10/12/2021 Bases i convocatòria
10-12-2021 Model de sol·licitud editable

 

BASES I CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TREBALL TEMPORAL, EN RÈGIM LABORAL DE TECNIC - ENGINYER A L’ÀREA DE RESIDUS I GESTIÓ AMBIENTAL DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I L’ESTABLIMENT D’UNA BORSA DE TREBALL

23/06/2021 Bases i convocatòria
14-06-2021 Model de sol·licitud editable  
14-09-2021 Llistat provisional d’admesos i exclosos 

 

BASES I LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS D’UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D’UN/A TÈCNIC/A D’IMPULS I DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE “FOMENT DEL PATRIMONI NATURAL D’INTERÈS TURÍSTIC AL PALLARS JUSSÀ“

26-05-2021 Bases i convocatòria
26-05-2021 Model de sol·licitud editable
22-07-2021 Llistat amb la puntuació final dels aspirants admesos
17-08-2021 Relació d’aprovats i proposta de nomenament 

 

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ D’UN PEÓ-CONDUCTOR EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

31-03-2021 Bases i convocatòria
24-05-2021 Llistat provisional d’admesos i exclosos 
28-06-2021 Llistat amb la puntuació final dels aspirants admesos 

 

BASES I LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ COM A FUNCIONARI INTERÍ, A1, D’UNA PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU DE CONCURS DE MÈRITS I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

31-03-2021 Relació d’aprovats i proposta de nomenament
26-03-2021 Tribunal qualificador 
02-03-2021 Llistat definitiu d’admesos i exclosos
22-02-2021 Nomenament tribunal del procés de selecció i provisió
26-01-2021 Llistat provisional d’admesos i exclosos

18-12-2020 Tercera modificació de convocatòria i bases

11-11-2020 Segona modificació de convocatòria i bases
22-09-2020 Rectificació de convocatòria i bases
27-07-2020 Bases i convocatòria 

  

 

Compartir contingut
Copyright © 2024 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.